SKOZ

SKOZ je osnovan 1998. od male grupe entuzijasta koji nisu htjeli prihvatiti nemoć u krojenju vlastite sudbine. Mnogo je ljudi u međuvremenu žrtvovalo svoj trud, vrijeme i novac za naša prava, no posebno bismo trebali biti zahvalni kolegicama Suzani Hofer i Ivani Lojo koje su sve to započele. Zahvaljujući njima, mnogi su zaboravili, a još više ih nije ni doživjelo rad bez sindikata, Kolektivnog ugovora i angažmana pojedinaca za boljitak većine. Ne ponovilo se.

Izvršni Odbor SKOZ-a: