Smanjenje plaća sada potvrđeno!

Croatia Airlines objavila Odluku Uprave o smanjenju boda i novi Pravilnik o radu!

Dana 21. prosinca 2009. Uprava Croatia Airlines-a je i službeno objavila odluku o smanjenju vrijednost boda za 10%, sa 1,96 na 1,76! Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Također je službeno objavljena Odluka Uprave o dnevnicama, kojom se domaće dnevnice smanjuje s maksimalnog neoporezivog iznosa (170 kuna) na 120 kuna, strane dnevnice se smanjuje sa 70 eura na 50 eura, a dnevnice za BiH i Makedoniju se smanjuje sa 30 eura na 25.

Odlukom Uprave o dnevnicama smanjen je i paušal kabinskom i letačkom osoblju s dosadašnjih 15 eura na 10 eura.

1. siječnja također stupa na snagu novi Pravilnik o radu kojim će Uprava smanjiti i naknadu za bolovanje (s 90% na 75%), broj dana godišnjeg odmora, ukinuti naknadu za prijevoz kabinskom i letačkom osoblju u potpunosti (uključujući i 290 kuna za prvu zonu Zagreba), ukinuti 1% dodatka za vjernost kompaniji, proviziju na prodaju bescarinske robe (za koju ostajemo financijski i zakonski odgovorni), da nabrojimo samo najbolnije udarce na život i standard.

Prema prvim proračunima, ovim mjerama Uprava Croatia Airlines-a će smanjiti plaće kabinskog osoblja za minimalno 30%, što znači da će kabinsko osoblje nacionalne aviokompanije biti daleko ispod državnog prosjeka. Podsjećamo, trenutno prosječna plaća kabinskog osoblja iznosi nešto preko 5300 kuna.