Na izvanrednoj skupštini SKOZ izglasao smanjenje plaća i odustajanje od svih materijalnih zahtjeva!

Nakon mjesec dana pregovora i neuspjelog postupka mirenja, članovi SKOZ-a, na izvanrednoj skupštini održanoj 16. travnja, jednoglasno su izglasali kako pristaju na smanjenje plaće kroz smanjenje vrijednosti boda te da odustaju od svih materijalnih zahtjeva iznesenih u postupku pregovora. Croatia Airlines bi trebala proći kroz postupak restrukturiranja, čemu SKOZ želi doprinijeti uštedama koje su potrebne, ali smatra da se uštede trebaju postizati pravedno i linearno, što je moguće jedino kroz smanjenje vrijednosti boda.

U tijeku pregovora, Uprava je većinu ušteda odlučila provesti na pravima kabinskog i letačkog osoblja (koje čini samo 30% radnika), rezanjem plaća i primanja više od 40%. Na taj način Uprava želi zadržati veći broj radnika za koje je utvrđeno da su višak i izbjeći smanjenje plaća rukovodećeg kadra, koje prije restrukturiranja čini 10% kompanije, a nakon otpuštanja brojka će se približiti 20%.

Kako su u proteklih nekoliko tjedana i mjeseci plaće nekih rukovodećih kadrova rasle i do 30%, kao i sam broj rukovodećeg kadra koji je povećan u reorganizaciji provedenoj nakon uvida u kompaniju od strane konzultanata iz BDO, a po kojoj se trebalo zaključiti gdje su viškovi radnika; posade ne mogu prihvatiti da se osnovna djelatnost jedina uništava.

Ukoliko Uprava ne želi prihvatiti ponuđeno smanjenje plaća kabinskog osoblja, Sindikat će biti prisiljen pristupiti organizaciji obrambenih akcija.

Priopćenje za javnost koordinacije sindikata Croatia Airlines-a

Propali pregovori, prijeti novi štrajk?

Nakon propalih pregovora za Kolektivni ugovor i neuspješnog postupka mirenja, Koordinacija sindikata Croatia Airlines, u kojoj djeluje šest sindikata, prisiljena je pristupiti organiziranju industrijskih akcija. Nakon 14 sastanaka pregovora za kolektivni ugovor i dva sastanka mirenja, na kojima je vlasnika predstavljao državni tajnik Danijel Mileta, Sindikati i Uprava Croatia Airlinesa nisu došli do dogovora o novom Kolektivnom ugovoru.

Kako u Croatia Airlinesu nema produžene primjene, radnici već skoro dva mjeseca rade bez prava koja im garantira Kolektivni ugovor, stoji u priopćenju sindikata. Pregovori su počeli krajem prošle godine, s dva mjeseca kašnjenja zbog promjene vodstva tvrtke. Na početku pregovora obje strane su prezentirale svoje platforme, Uprava zadržavanje minimalnog “kriznog” Kolektivnog ugovora na 3 godine (CA nema ugovorenu božićnicu, regres, uskrsnicu, poklon djetetu, jubilarnu nagradu, solidarnu pomoć i ostale pogodnosti koje se pripisuju tvrtkama u državnom vlasništvu), a sindikati prijedlog ugovora s poboljšanjem nekih materijalnih i nematerijalnih prava.

Kako su u Croatia Airlinesu svi podaci, pa tako i oni o plaćama, poslovna tajna čak i za sindikate, nije bilo moguće izračunati trošak zahtjeva. Uprava tvrdi da se radi o 120 milijuna kuna, što sindikati smatraju pretjerivanjem kojem je Croatia Airlines pokazala sklonost kod štrajka kabinskog osoblja. Prema procjeni Uprave, tijekom pregovora Sindikati su odustali od 70% svojih zahtjeva, dok je Uprava samo pokazala prevrtljivost po pitanju trajanja kolektivnog ugovora kraćenjem roka sa 3 godine na 7 mjeseci. Čak ni socijalni paket u slučaju otpuštanja radnika, koja su najavljena, ili privatizacije tvrtke ni Uprava ni vlasnik nisu željeli dogovoriti. Sindikati smatraju da, kao i prošle godine, ne postoji želja za dogovorom.

Radnicima otkazi i smanjenja prava, Mišetiću milijunska odšteta?

Odnos Uprave i radnika nikada nije bio gori od današnjeg. Priprema se pokretanje sudskih tužbi i pozivanje Državnog inspektorata zbog nezakonitog Pravilnika o radu koji je trenutno na snazi. Restrukturiranje se radi u tišini bez suradnje s radnicima i njihovim predstavnicima i to na način da se rotiraju menadžeri koji su se dokazali u dosadašnjem neuspješnom vođenju poslovanja kako bi se stekao dojam da se nešto pokušava unaprijediti, a radnici sa zabrinutošću čekaju završetak tog restrukturiranja koje će im donijeti samo otkaze. Prava i plaće u Croatia Airlinesu skoro svim radnicima su zamrznute više od 5 godina, da bi prošle godine bile smanjene zbog loših poslovnih rezultata. Smanjeni su i godišnji odmori, naknada za prijevoz, a ukinuta sva druga primanja. Istovremeno je Nadzorni odbor tadašnjeg glavnog direktora, Ivana Mišetića, hvalio za uspješno vođenje tvrtke, a menadžerima su kupovani skupocjeni službeni auti vrijedni više milijuna kuna i školovali su se diljem svijeta na račun kompanije. Unatoč pozivima da se utvrde i kazne odgovorni, vlasnik je ignorirao sindikate i ostavljao status quo do samovoljnog odlaska Ivana Mišetića. Iako je Mišetić rekao da sporazumno napušta CA i neće tražiti otpremninu, sindikati tvrde da su saznali da bi bivši direktor mogao dobiti nekoliko milijuna kuna odštete. Naime, Mišetić navodno tuži CA za povrat plaće u periodu 2000.- 2003., a špekulira se o iznosu od 5 milijuna kuna.

Štrajk pred “Kockicom”

Sindikati smatraju da se trenutna situacija mogla i morala izbjeći, a da se odgovorne mora imenovati i kazniti. Kako je većinski vlasnik Croatia Airlinesa država, a skupštinu s 98% glasova čini ministar Kalmeta, sindikati su odlučili da je Ministarstvo veza, prometa i infrastrukture prava adresa za javno izražavanje svojih zahtjeva i mišljenja. Iz tog razloga baš na tom mjestu namjeravaju organizirati štrajk koji bi se trebao održati u svibnju. Za štetu koja će štrajkom biti učinjena sindikati odgovornom smatraju Upravu koja niti ovaj puta nije imala razumijevanja za potrebe radnika već gubitke ponovo namjerava pravdati industrijskim akcijama.

Namjera sindikata je i skrenuti pozornost javnosti kako i tko baca proračunske novce dok stranci zgrću milijune na “našim” turistima.

Priopćenje potpisuje Koordinacija sindikata Croatia Airlines:

  • HSPP – Hrvatski sindikat prometnih pilota
  • SHSZUZ – Samostalni hrvatski sindikat zaposlenika u zrakoplovstvu
  • SITUZ – Sindikat inženjera i tehničara u zrakoplovstvu
  • SKOZ – Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova
  • SSSAH – Samostalni strukovni sindikat aviomehaničara Hrvatske
  • NS – Novi Sindikat

 

Pregovori za novi JKU počinju 1. listopada 2010.

Nakon svega 2 mjeseca odmora, SKOZ će krenuti u pregovore za novi kolektivni ugovor. Nadamo se da će Vlada i Uprava ispuniti obećanje da su smanjenja plaće, godišnjih odmora i raznih drugih prava bila privremena mjera za 2010. godinu, te da će polazna točka za nove pregovore biti stara vrijednost boda i broj dana godišnjeg odmora.

 

Otkazan štrajk!

Nakon pregovora koji su trajali 11 sati, Uprava Croatia Airlines i SKOZ došli su do kompromisnog rješenja po pitanju zadnje sporne točke za otkazivanje štrajka, načina obračunavanja radnog vremena kabinskog osoblja na obavezama dežurstva, školovanja i ispita, liječničkih pregleda i službenog puta. Smatramo da rezultatima obje strane mogu biti jednako zadovoljne. SKOZ se sljedeći tjedan vraća u pregovore za Jedinstveni kolektivni ugovor Croatia Airlines.

Prenosimo vam priopćenje za javnost Croatia Airlines:

Zagreb, 24. veljače – Zajedničkim naporima Croatia Airlinesa kao poslodavca i Sindikata kabinskog osoblja zrakoplova (SKOZ) postignut je dogovor prema kojemu u Croatia Airlinesu u petak, 26. veljače 2010.g., neće biti štrajka te se nastavljaju pregovori između Uprave i sindikata oko novoga kolektivnog ugovora.

Croatia Airlines obavještava putnike da će promet obavljati prema redovitom redu letenja, uključujući i petak, 26. veljače.

Kompanija se ujedno ispričava putnicima i svima onima koji su zbog najavljene industrijske akcije bili izloženi neugodnostima, te im želi ugodan let u njihova odredišta.

Uprava Croatia Airlinesa.

 

Održani prvi sastanci pregovora za Kolektivni ugovor.

Pregovorima pristupa 5 sindikata aktivnih u Croatia Airlines u svrhu sklapanja zajedničkog Kolektivnog ugovora. Prvi sastanak je održan 25.11. s temom usuglašavanja Protokola o pregovaranju. Sindikati su poslodavcu predali svoj prijedlog Protokola, no Poslodavac je tražio neprihvatljive izmjene, a odbio produženu primjenu važećih kolektivnih ugovora. Dan kasnije je održan sastanak sindikata na kojem je izrađen novi prijedlog protokola u kojem su uvažene neke primjedbe Poslodavca. Dana 2.12.2009. održan je drugi sastanak pregovora za Kolektivni ugovor. Rezultat sastanka je da se u pregovore kreće bez potpisanog protokola, pošto je Croatia Airlines odbila prijedlog sindikata da se kolektivni ugovori koji ističu 31.12. primjenjuju do potpisivanja novog ugovora, iako je krajnje jasno da pregovori neće završiti prije isteka starih ugovora, a nastavila inzistirati na točkama koje uvelike smanjuju prava sindikata.

Croatia Airlines je tražila da se u Protokol uvrsti točka koja bi sindikatima zabranila industrijske akcije 3 mjeseca od prekida pregovora, te točka koja oduzima autonomiju sindikata i nalaže da je stav izrečen na pregovorima stav svih sindikata. Zakon o radu nalaže sindikatima da pristupe pregovorima zajednički, no ne može prisiliti sindikate da isto žele i razmišljaju.

Na pitanje sindikata koje su namjere Poslodavca po isteku Kolektivnog ugovora nije dobiven definitivan i detaljan odgovor, samo „da će se primjenjivati zakoni RH i pravilnici kompanije“. Što znaći, Poslodavac će imati mogućnost i dalje snižavati ionako natprosječno niske plaće kabinskog osoblja.

Nadamo se da ćemo na sljedećem sastanku saznati više. Ono što definitivno znamo je da su svi sindikati suglasni da se na smanjenje prava radnika mora reagirati svim zakonski dopuštenim sredstvima. Nažalost, Poslodavac je taj koji će izabrati kako će nam svima početi nova godina, pregovorima u dobroj vjeri ili industrijskim akcijama.