Pregovori za novi JKU počinju 1. listopada 2010.

Nakon svega 2 mjeseca odmora, SKOZ će krenuti u pregovore za novi kolektivni ugovor. Nadamo se da će Vlada i Uprava ispuniti obećanje da su smanjenja plaće, godišnjih odmora i raznih drugih prava bila privremena mjera za 2010. godinu, te da će polazna točka za nove pregovore biti stara vrijednost boda i broj dana godišnjeg odmora.

 

U petak počinje štrajk stjuardesa i stjuarda Croatia Airlines

Nakon propalih pregovora s upravom Croatia Airlinesa o kolektivnom ugovoru članovi Sindikata kabinskog osoblja zrakoplova u petak, 9. srpnja, u 6 sati kreću u štrajk. Ovaj prvi u nizu štrajkova koji namjeravaju organizirati, trajat će do utorka, 13. srpnja, u 6 sati ili do odluke štrajkaškog odbora o prekidu štrajka.

O razlozima štrajka obavijestili su i predsjednicu Vlade Republike Hrvatske Jadranku Kosor.

Zagreb, 6. srpnja 2010. – Nakon neuspješnog mirenja s upravom Croatia Airlinesa članovi Sindikata kabinskog osoblja zrakoplova prisiljeni su na štrajk. O uvjetima potpisivanja kolektivnog ugovora bezuspješno su pregovarali od kraja prošle godine. Od veljače rade nezaštićeni kolektivnim ugovorom, isključivo po pravilima koje postavlja uprava.

Predsjednici Vlade Republike Hrvatske Jadranki Kosor kao predstavniku vlasnika tvrtke – Republike Hrvatske poslali su dopis u kojem navode razloge štrajka.

Tijekom pregovora s upravom Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova odustao je od većine svojih zahtjeva. Svjesni teške gospodarske situacije u zemlji i svijetu, članovi sindikata pristali su na smanjenje plaće od 5%, dodatna smanjenja kroz kraći obračun noćnog rada te znatno smanjenje naknade za prijevoz. Odustali su i od pregovaranja o normnom naletu.

„Lista zahtjeva od kojih odbijamo odustati i koje smatramo uvjetom za potpisivanje kolektivnog ugovora, je nematerijalne prirode, a čak 3 zahtjeva su minimum propisan Zakonom o radu koji uprava negira kao primjenjiv na nas, kategorički odbija teme otvoriti za razgovor, te smatra da su kabinsko i letačko osoblje jedini radnici Republike Hrvatske koji ta prava nemaju i ne zaslužuju. Čak i Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova za koji uprava smatra da pobija prava iz Zakona o radu samim nespominjanjem istih, ističe da se mora uzeti u obzir sve važeće zakone i propise Republike Hrvatske”, stoji u dopisu SKOZ-a predsjednici Vlade.

„Mi želimo da nas se o izmjenama u rasporedu rada obavještava u skladu sa Zakonom o radu, 7 dana ranije, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada. Desetljetna praksa Croatia Airlinesa je nedefinirano javljanje izmjena, čak i 12 sati ranije je nešto za što smo se morali izboriti. Želimo da nam se stanku regulira u skladu sa Zakonom o radu. Svjesni posla koji radimo, ne tražimo da promet stane, ali zakon predviđa sporazumno korištenje tog vremena. Poslodavac i o toj temi odbija pregovarati. Oduzeto nam je 6 dana godišnjeg odmora koje smo imali na otežane uvjete rada, mi tražimo da nam se vrati 5, pošto smo sada na zakonskom minimumu, a uvjeti rada su dodatno pogoršani štednjom na broju posada, jedinim kadrovskim uštedama koje je uprava poduzela. Ugovorom o radu je plaća izražena u bodovima, no način obračuna plaće nije definiran ugovorom ili kompanijskim pravilnikom, pa ga želimo definirati kolektivnim ugovorom. Također moramo istaknuti kako smatramo da poslodavac radnike zakida za ugovorenu plaću pošto bodove dijeli sa 182 radna sata, što je još jedan “popust na radnu snagu” koji uprava nije znala iskoristiti za pozitivno poslovanje”, ističe SKOZ.

Unatoč odricanju radnika u korist tvrtke kroz smanjenja plaće i ostalih materijalnih prava, Croatia Airlines bilježi sve veće gubitke. Sindikat se nada da će vlasnik konačno poduzeti mjere koje će okončati takvo loše poslovanje tvrtke.

Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova ima 180 članova. U štrajku će sudjelovati svi osim 20% ukupnog kabinskog osoblja koliko ih je prema aktualnim propisima obvezno raditi tijekom štrajka.

 

Štrajk u Croatia Airlines neizbježan?

Pregovore za Kolektivni ugovor sindikati su prekinuli 12.1.2010. Sindikati su željeli pregovarati o prijedlogu novog kolektivnog ugovora, što je poslodavac odbio. Nakon toga sindikati su ponudili poslodavcu produženu primjenu, odnosno produženje ugovora koji su istekli 31.12.2009. I ta ponuda je odbijena. Uprava Croatia Airlines je nastavila inzistirati na svojoj pregovaračkoj platformi sniženja plaća i prava (20-40%), te ponudila sindikatima mogućnost biranja kojih se prava žele odreći, uz obavezno smanjenje vrijednosti boda po kome se računa osnovna plaća.

Na prvom sastanku mirenja, sindikati su bili voljni izaći poslodavcu u susret, te pristati na privremeno smanjenje vrijednosti boda za 5%, pod uvjetom da se sindikatima mjesečno daju na uvid poduzete mjere štednje i kako se naša žrtva koristi. Poslodavac je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su sindikati voljni surađivati, te zatražio drugi sastanak na kome bi se očitovao o prijedlogu.

Na drugom sastanku mirenja, Poslodavac je izjavio da će “pristati izmijeniti odluku generalnog direktora o smanjenju boda na 5% s prethodnih 10%”, no nastavio inzistirati na smanjenju svih ostalih prava u skladu s Pravilnikom o radu. Ukratko, Croatia Airlines mirenjem i kompromisom smatra pristanak da nam plaću ne snize 40%, nego samo 35%.

Tada je sve bilo jasno, Uprava Croatia Airlines ne želi socijalni mir.

Pošto su pregovori oko Sporazuma koji se ne smiju prekidati u slučaju štrajka još uvijek u tijeku, industrijske akcije, koje su jako izgledne, će morati pričekati dogovor koji bi bio u skladu sa Zakonom o radu i neće biti prije prve snižene plaće. Sporazumi na snazi nalažu da 20% radnika mora raditi u slučaju štrajka, a prijedlozi poslodavca za nove su povisili zahtjeve na 30%.

Nakon svega rečenog i učinjenog, jedino pitanje koje ostaje je zašto Uprava Croatia Airlines želi štrajk!?