Potpisan Kolektivni ugovor za Croatia Airlines

Nakon 7 mjeseci pregovora, 11. lipnja 2012. SKOZ je potpisao Kolektivni ugovor u Upravom Croatia Airlines. Zainteresirani mogu pronaći Kolektivni ugovor u Dokumentima.