Štrajk u Croatia Airlines neizbježan?

Pregovore za Kolektivni ugovor sindikati su prekinuli 12.1.2010. Sindikati su željeli pregovarati o prijedlogu novog kolektivnog ugovora, što je poslodavac odbio. Nakon toga sindikati su ponudili poslodavcu produženu primjenu, odnosno produženje ugovora koji su istekli 31.12.2009. I ta ponuda je odbijena. Uprava Croatia Airlines je nastavila inzistirati na svojoj pregovaračkoj platformi sniženja plaća i prava (20-40%), te ponudila sindikatima mogućnost biranja kojih se prava žele odreći, uz obavezno smanjenje vrijednosti boda po kome se računa osnovna plaća.

Na prvom sastanku mirenja, sindikati su bili voljni izaći poslodavcu u susret, te pristati na privremeno smanjenje vrijednosti boda za 5%, pod uvjetom da se sindikatima mjesečno daju na uvid poduzete mjere štednje i kako se naša žrtva koristi. Poslodavac je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su sindikati voljni surađivati, te zatražio drugi sastanak na kome bi se očitovao o prijedlogu.

Na drugom sastanku mirenja, Poslodavac je izjavio da će “pristati izmijeniti odluku generalnog direktora o smanjenju boda na 5% s prethodnih 10%”, no nastavio inzistirati na smanjenju svih ostalih prava u skladu s Pravilnikom o radu. Ukratko, Croatia Airlines mirenjem i kompromisom smatra pristanak da nam plaću ne snize 40%, nego samo 35%.

Tada je sve bilo jasno, Uprava Croatia Airlines ne želi socijalni mir.

Pošto su pregovori oko Sporazuma koji se ne smiju prekidati u slučaju štrajka još uvijek u tijeku, industrijske akcije, koje su jako izgledne, će morati pričekati dogovor koji bi bio u skladu sa Zakonom o radu i neće biti prije prve snižene plaće. Sporazumi na snazi nalažu da 20% radnika mora raditi u slučaju štrajka, a prijedlozi poslodavca za nove su povisili zahtjeve na 30%.

Nakon svega rečenog i učinjenog, jedino pitanje koje ostaje je zašto Uprava Croatia Airlines želi štrajk!?