Održani prvi sastanci pregovora za Kolektivni ugovor.

Pregovorima pristupa 5 sindikata aktivnih u Croatia Airlines u svrhu sklapanja zajedničkog Kolektivnog ugovora. Prvi sastanak je održan 25.11. s temom usuglašavanja Protokola o pregovaranju. Sindikati su poslodavcu predali svoj prijedlog Protokola, no Poslodavac je tražio neprihvatljive izmjene, a odbio produženu primjenu važećih kolektivnih ugovora. Dan kasnije je održan sastanak sindikata na kojem je izrađen novi prijedlog protokola u kojem su uvažene neke primjedbe Poslodavca. Dana 2.12.2009. održan je drugi sastanak pregovora za Kolektivni ugovor. Rezultat sastanka je da se u pregovore kreće bez potpisanog protokola, pošto je Croatia Airlines odbila prijedlog sindikata da se kolektivni ugovori koji ističu 31.12. primjenjuju do potpisivanja novog ugovora, iako je krajnje jasno da pregovori neće završiti prije isteka starih ugovora, a nastavila inzistirati na točkama koje uvelike smanjuju prava sindikata.

Croatia Airlines je tražila da se u Protokol uvrsti točka koja bi sindikatima zabranila industrijske akcije 3 mjeseca od prekida pregovora, te točka koja oduzima autonomiju sindikata i nalaže da je stav izrečen na pregovorima stav svih sindikata. Zakon o radu nalaže sindikatima da pristupe pregovorima zajednički, no ne može prisiliti sindikate da isto žele i razmišljaju.

Na pitanje sindikata koje su namjere Poslodavca po isteku Kolektivnog ugovora nije dobiven definitivan i detaljan odgovor, samo „da će se primjenjivati zakoni RH i pravilnici kompanije“. Što znaći, Poslodavac će imati mogućnost i dalje snižavati ionako natprosječno niske plaće kabinskog osoblja.

Nadamo se da ćemo na sljedećem sastanku saznati više. Ono što definitivno znamo je da su svi sindikati suglasni da se na smanjenje prava radnika mora reagirati svim zakonski dopuštenim sredstvima. Nažalost, Poslodavac je taj koji će izabrati kako će nam svima početi nova godina, pregovorima u dobroj vjeri ili industrijskim akcijama.